.
El Consell Escolar de les Illes Balears Ús el mÓxim ˛rgan consultiu en matŔria d'ensenyament no universitari dins l'Ómbit territorial de les Illes Balears i l'organisme superior de representaciˇ en aquesta matŔria dels sectors implicats. Els drets i les responsabilitats que li sˇn atribu´ts es refereixen a aspectes globals relatius a l'Ómbit de les Illes Balears, vinculats directament a la programaciˇ general de l'ensenyament no universitari i amb efectes sobre la totalitat del territori. La seva composiciˇ, en concordanša amb les seves funcions, suposa una Ómplia representaciˇ ponderada dels interessos socials i professionals de les Illes Balears en el camp de l'educaciˇ.

CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS
Carrer Cecili Metel, 11, Escala B, 1r. D

07003 PALMA
TelŔfons:  971715456 - 971715870
E-mail: ceib.caib@gmail.com