NOTA IMPORTANT.
 Si ets docent i ja te vares inscriure al cicle de WEBINARS, no fa falta que ets tornis a inscriure. 
La data límit d'inscripció per aquest següent cicle" Cap a un currículum competencial" és el 24 de gener.

cartell2__
cartell__