COMISSIÓ PERMANENT

SECTOR TITULAR SUPLENT
  PRESIDENTA JOSEFA COSTA TUR  
  VICEPRESIDENT BERNAT JOSEP ALEMANY RAMIS
  SECRETARI MIGUEL ÁNGEL PEÑALVER GARCÍA
 a) PROFESSORAT GABRIEL CALDENTEY RAMOS CARLES CABRERA VILLALONGA
FELIPE PÉREZ CRESPO
JORDI GUAL MARTÍNEZ
 b) PARES I MARES JOSEFA COSTA TUR  MARIA MISERICORDIA SÁNCHEZ GARCÍA
CRISTINA CONTI OLIVER JOAN  PUIGSERVER ROIG
 c) ALUMNES    
 d) PAS I CENTRALS SINDICALS CONSTANTINO DAVIA LADRÓN
 e) CENTRES PRIVATS,                                   ORGANITZACIONS PATRONALS I
      COOPERATIVES DE TREBALL
MARC GONZÁLEZ SABATER
 f) CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UIB NOEMY BERBEL GÓMEZ TOMEU BARCELÓ ROSSELLÓ
 g) CONSELLS ESCOLARS I
     CONSELLS INSULARS
JOAN RAMON XAMENA VIDAL

 h) ADMINISTRACIÓ LOCAL LLORENÇ PERELLÓ ROSSELLÓ
LLORENÇ CARRIÓ CRESPÍ
 i) PERSONALITATS RECONEGUT
     PRESTIGI I COL-LEGI DE DOCTORS
     I LLICENCIATS
SEBASTIÀ MANDILEGO ALEMANY
JOSE IGNACIO MONGE GANUZAS
 j) ASSOC. o FED. D'INSPECTORS        D'ED. / ASSOC. o FED. DIRECTORS /  CONF. FED. ASSOC. 0-3 ANYS JOANA MARIA MAS CUENCA JUAN VICENTE PÉREZ
 k) INSTITUT BALEAR DE LA DONA      (IBdona) MARIA DURAN I FEBRER MARIA ANTÒNIA SALVÀ MUT

 l) CONSELL DE LA JOVENTUT
PAU ROIG MAS