COMPOSICIÓ DEL PLENARI

.

Presidenta: JOSEFA COSTA TUR

Vicepresident: BERNAT JOSEP ALEMANY RAMIS

Secretari: MIGUEL ÁNGEL PEÑALVER GARCÍA 


COMISSIÓ PERMANENT
COMISSIÓ DE PLANIFICACIÓ, CONSTRUCCIONS I EQUIPAMENTS
COMISSIÓ D'ORDENACIÓ I INNOVACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU
COMISSIÓ DE FINANÇAMENT DE L'ENSENYAMENT I RECURSOS HUMANS

G

ORGANITZACIÓ

MEMBRES

SUPLENTS

a

STEI

Gabriel Caldentey Ramos

Cosme Orell Bonet

Maria Antònia Noguera Ibáñez

Carles Cabrera Villalonga

Pedro José Lomas Torres

Joana Tur Planells

Ramon Mondéjar Coll

Catalina Juan Obrador

Alternativa

Miquel Àngel Santos Nebot

Mar Triay Enrich

UOB

Antònia Soler Rubí

Albert Bonnín  Màdiko

ANPE

Felipe Pérez Crespo

Guillermo Alejandro Parera Salvà

FECCOO

Josefina Ramis Rigo

Mario Devis Luján

FEUSO

Jordi Gual Martínez

Ismael Alonso Sánchez

FSIE

Antoni Sacarés Mas

Victor Flores Alaminos

b

COAPA

Albert Lobo Melgar

Glòria Ferrer Camps

Maria Misericòrdia Sánchez García

Inmaculada López Navas

Vicente Rodrigo Ramírez

Josep Bernat Sánchez Moner

Josefa Costa Tur

Susana Toro Casado

Irene Ripoll Hazell

Ana Maria Torres Martín

Natalia Roig Sintes

 Adelaida Pons Olives

Catalina Cebrian Alcolea

Miguel Ángel Guerrero Company

Cristina Conti Oliver

Catalina Beatriz Martí Comas

CONFAECIB

Joan Puigserver Roig

Miquel Bernat Puigserver

Rosa Maria Abraham Miró

Carola Ramos Mir

c

Alumnes (4)d

Personal d'administració i serveis

Andrés Robles Martínez

Purificació Santacreu Creus

Yolanda  Guardiola García

Miguel  Ángel Lozano Úbeda

e

FERE

Marc González Sabater

M. de la Concepció Moragues de Oleza

Llúcia  Salleras Julià

Maria de Carmen Polo Sánchez

f

UGT

Constantino Davia Ladrón

Francisca Garí Perelló

CCOO

Yolanda  Calvo Rodríguez

Eva Beatriz Cerdeiriña Outeiral

g

EG-ECIB

Antoni  Vives Reus

Guillem Crespí Sastre

CECEIB

Dolores Rodríguez Sánchez

Marcelino Pradas Tur

h

Conselleria d'Educació i Universitat

Tomeu Barceló Rosselló

Amanda Fernández Rubí

i

Consell Escolar de Mallorca

Joan Ramon Xamena Vidal

Maria Arenas Zarco

Consell Escolar de Menorca

 

Consell Escolar d'Eivissa

Belén Torres Teva

Olga Martínez Parra

Consell Escolar de Formentera

Neus Marí Riera

Esperança Suñer Torres

j

FELIB

Llorenç Perelló Rosselló

Mª de los Ángeles Leonor  Bosch Pérez

Antoni  Carrillos Cantó

Carme Boned Verdera

Elena López Bonet

Ajuntament de Palma

Llorenç Carrió Crespí

Sebastián Mascaró Cabrer

k

Consell Insular de Mallorca

Isabel Maria Busquets Hidalgo

Lluís Segura Seguí

Consell Insular de Menorca

Miquel Àngel Maria Ballester

Josep Juaneda Mercadal

Consell Insular d'Eivissa

Sara Ramón Roselló

Miquel Costa Tur

Consell Insular de Formentera

Susana Labrador Manchado

Raquel Guasch Ferrer

l

Universitat de les Illes Balears

Noemy Berbel Gómez 

Carme Pinya Medina

m

Personalitats de prestigi reconegut

Bernat Josep Alemany Ramis

José Ignacio Monge Ganuzas

n

Representants dels col·legis professionals

Sebastià Mandilego Alemany

Maria Lourdes Rodríguez Rodríguez  

o

Representant del sector de cooperatives de l'ensenyament

Enric Pozo Mas

Francesc Xavier Seguí Gelabert

p

IBdona

Maria Duran i Febrer

Maria del Mar Gomila Guerrero

q

Federació d'associacions de directors

Joana Maria Mas Cuenca

Francisca Maria Rodríguez Angladar

Associac. o federac. d'inspectors d'educació

Josep Gomila i Benejam

Juan Vicente Pérez Hernández

s

Confederac. o federac. d'asssoc. profes. 0-3t

Consell de la Joventut

Pau Roig Mas

Àngela Palou OzcàrizSecretari

Joan Mateu Canyelles


GRUP

SECTOR

a

Professorat

b

Pares i mares d'alumnes

c

Alumnat

d

Personal d'administració i serveis

e

Titulars de centres docents privats

f

Centrals i organitzacions sindicals

g

Organitzacions patronals

h

Administració educativa

i

Presidents dels Consells Escolars Insulars

j

Administració local

k

Consells Insulars

l

Universitat de les Illes Balears

m

Personalitats de prestigi reconegut

n

Col·legis professionals

o

Cooperatives de l'ensenyament

p

IBdona

q

Federacions d'associacions de directors

r

Associacions o federacions d'inspectors d''educació

s

Confederac o federacions d'associacions de professionals 0-3 anys

t

Consell de la Joventut