COMPONENTS DEL PLE DEL CEIB

President: PERE CARRIÓ VILLALONGA

Vicepresidenta: JOANA MARIA MAS CUENCA 

Secretària: MARGALIDA SALOM TORRENS

GRUP

ORGANITZACIÓ

MEMBRES

SUPLENTS

a

STEI

Gabriel Caldentey Ramos

Cosme Orell Bonet

Maria Antònia Font Gelabert

Antònia Albertí Tomás

Ramon Mondéjar Coll

Paulí Aguiló Vicente

Alternativa

Miquel Àngel Santos Nebot

Norma Alicia Tolosa Pericás

UOB

Antònia Font Tous

Joana Maria Romaguera Vallejo

UGT

María Asunción Alarcón Bigas

Francesc Coll Rotger

ANPE

Antoni Riera González

Eva María Nadal Bellver

FECCOO

Yolanda Calvo Rodríguez

Eva Beatriz Cerdeiriña Outeiral

FEUSO

Jordi Gual Martínez

Ismael Alonso Sánchez

FSIE

Antoni Sacarés Mas

Víctor Flores Alaminos

b

COAPA

Alberto Lobo Melgar

Maria Cristina Conti Oliver

Isabel Carnero Martínez

Helena Inglada Grau

Josefa Costa i Tur

Miquel Àngel Guerrero Company

Yolanda Mota Rodríguez

Laia Melo José

Glòria Ferrer Camps

Elisa Pons Vich

Mª Teresa Lagar Hernández

Sebastià Rubí Tomàs

CONFAECIB

Mª del Carmen Verd Llop

Joan Puigserver Roig

c

Alumnes

Selene Serrano de Juan

Rosa Mesquida Rosselló

Victoria Isabel Rufete García

Maria Zívic Monjó

Sara Sánchez Puig

Lucía Sánchez Puig

d

Personal d'administració i serveis

Guillem Serra Serra

Pere Josep Bueno Bauzà

Maria Luisa Pol Romaguera  

José Ucendo Hernández

e

FERE-CECA-ECIB

Marc González Sabater

M. de la Concepció Moragues de Oleza

Miquel Balle Palou

Llúcia Salleras Julià

f

UGT

Francisca Garí Perelló

Soledad Trapero Cañero

CCOO

Antoni Baos Relucio

María Gloria Escudero Tomàs

g

EG-ECIB

Gemma Cardona Soley

Guillem Crespí Sastre

CECEIB

Ventura Blach Amengual

Guillermo Lladó Valdevieso

h

Conselleria d'Educació i Universitat

Eduard Ribau Font

Albert Flores Clemente

Marta Escoda Trobat

Coloma Ferrer Salas

Tomeu Barceló Rosselló

Lluc Mas Pocoví

i

Consell Escolar de Mallorca

Miquel F. Oliver Trobat

Francisca Marí Escandell

Consell Escolar de Menorca

Margarita Allès Pons

Maria del Mar Lluch Martínez

Consell Escolar d'Eivissa

Alberto Taranco Iriondo

Maria Planells Planells

Consell Escolar de Formentera

Raquel Guasch Ferrer

Teresa Costa Castelló

j

FELIB

Maria Antònia Veny Serra

Neus Serra Cañellas

Laia Obrador Pons

Gabriel Pons Pons

Vicenta Mengual Llull

Elena López Bonet

Ajuntament de Palma

Susanna Moll Kammerich

Joana Bardina Pujol

k

Consell Insular de Mallorca

Francesc Miralles Mascaró

Rafel Maria Creus Oliver

Consell Insular de Menorca

Miquel Àngel Maria Ballester

Antonio Payeras Urbina

Consell Insular d'Eivissa

David Ribas i Ribas

Margalida Ferrer Marí

Consell Insular de Formentera

Susana Labrador Manchado

Vanessa Parellada Torres

l

Universitat de les Illes Balears

Jordi Vallespir Soler

m

Personalitats de prestigi reconegut

Pere Carrió Villalonga

Joana Maria Mas Cuenca

Antoni Salvà Salvà

Myriam Fuentes Milani

n

Col·legi de Doctors i Llicenciats

Sebastià Mandilego Alemany

Francisca Trías Company

o

Cooperatives de Treball

Enric Pozo Mas

Xavier Seguí Gelabert

Secretària

Margalida Salom TorrensGRUP

SECTORS

a

Representants del professorat

b

Pares d'alumnes

c

Alumnes

d

Personal d'administració i serveis

e

Titulars de centres docents privats

f

Centrals sindicals

g

Organitzacions patronals

h

Administració educativa

i

Presidents dels Consells Escolars Insulars

j

Representants de l'administració local

k

Representants dels Consells Insulars

l

Representant de la Universitat de les Illes Balears

m

Personalitats de prestigi reconegut

n

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats

o

Representant del sector de Cooperatives de l'Ensenyament