COMPOSICIÓ DEL PLENARI

.

President: PERE CARRIÓ VILLALONGA

Vicepresidenta: JOANA MARIA MAS CUENCA

Secretària: MARGALIDA SALOM TORRENS


COMISSIÓ PERMANENT
COMISSIÓ DE PLANIFICACIÓ, CONSTRUCCIONS I EQUIPAMENTS
COMISSIÓ D'ORDENACIÓ I INNOVACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU
COMISSIÓ DE FINANÇAMENT DE L'ENSENYAMENT I RECURSOS HUMANS

G

ORGANITZACIÓ

MEMBRES

SUPLENTS

a

STEI

Gabriel Caldentey Ramos

Cosme Orell Bonet

Maria Antònia Font Gelabert

Antònia Albertí Tomás

Ramon Mondéjar Coll

Paulí Aguiló Vicente

Alternativa

Miquel Àngel Santos Nebot

Norma Alicia Tolosa Pericás

UOB

Antònia Font Tous

Joana Maria Romaguera Vallejo

FETE-UGT

Aina María Barceló Nicolau

Coloma Jaume Vidal

ANPE

Guillermo A. Parera Salvà

Eva M. Nadal Bellver

FECCOO

Yolanda Calvo Rodríguez

Eva Beatriz Cerdeiriña Outeiral

FEUSO

Jordi Gual Martínez

Ismael Alonso Sánchez

FSIE

Antoni Sacarés Mas

Victor Flores Alaminos

b

COAPA

Albert Lobo Melgar

Maria Cristina Conti Oliver

Isabel Carnero Martínez

Helena Inglada Grau

Josefa Costa i Tur

David Prats Chaigmeau

Yolanda Mota Rodríguez

Laia Meló José

Glòria Ferrer Camps

Miquel A. Guerrero Company

FAIB

Francesc Picó Estela

Margarita Izcue Capó

CONFAECIB

Joan Puigserver Roig

Rosa Maria Abraham Miró

c

Alumnes

Selene Serrano de Juan

Rosa Mesquida Rosselló

Victoria Isabel Rufete García

Maria Zívic Monjó

Sara Sánchez Puig

Lucía Sánchez Puig

d

Personal d'administració i serveis

Guillem Serra Serra

Pere Josep Bueno Bauzà

Maria Luisa Pol Romaguera  

José Ucendo Hernández

e

FERE

Marc González Sabater

M. de la Concepció Moragues de Oleza

Llúcia  Salleras Julià

Maria de Carmen Polo Sánchez

f

UGT

Francisca Garí Perelló

Tino Davia Ladrón

CCOO

Antoni Baos Relucio

María Gloria Escudero Tomàs

g

EG-ECIB

Gemma Cardona Soley

Guillem Crespí Sastre

CECEIB

Guillermo Lladó Valdevieso

Lluís Porter Reverte

h

Conselleria d'Educació i Universitat

Miquel Bujosa Estarellas

Albert Flores Clemente

Marta Escoda Trobat

Coloma Ferrer Salas

Tomeu Barceló Rosselló

Lluc Mas Pocoví

i

Consell Escolar de Mallorca

Joan Ramon Xamena Vidal

Maria Arenas Zarco

Consell Escolar de Menorca

Margarita Allès Pons

Maria del Mar Lluch Martínez

Consell Escolar d'Eivissa

Alberto Taranco Iriondo

Maria Planells Planells

Consell Escolar de Formentera

Neus Marí Riera

Esperança Suñer Torres

j

FELIB

Margalida Garcias Simón

Neus Serra Cañellas

Laia Obrador Pons

Gabriel Pons Pons

Vicenta Mengual Llull

Elena López Bonet

Ajuntament de Palma

Susanna Moll Kammerich

Joana Bardina Pujol

k

Consell Insular de Mallorca

Francesc Miralles Mascaró

Rafel Maria Creus Oliver

Consell Insular de Menorca

Miquel Àngel Maria Ballester

Antonio Payeras Urbina

Consell Insular d'Eivissa

David Ribas i Ribas

Margalida Ferrer Marí

Consell Insular de Formentera

Susana Labrador Manchado

Vanessa Parellada Torres

l

Universitat de les Illes Balears

Jordi Vallespir Soler

Francesca Comas Rubí

m

Personalitats de prestigi reconegut

Pere Carrió Villalonga

Joana Maria Mas Cuenca

Antoni Salvà Salvà

n

Col·legi de Doctors i Llicenciats

Sebastià Mandilego Alemany

Maria Lourdes Rodríguez Rodríguez

o

Cooperatives de Treball

Enric Pozo Mas

Xavier Seguí GelabertSecretària

Margalida Salom Torrens


GRUP

SECTOR

a

Representants del professorat

b

Pares d'alumnes

c

Alumnes

d

Personal d'administració i serveis

e

Titulars de centres docents privats

f

Centrals sindicals

g

Organitzacions patronals

h

Administració educativa

i

Presidents dels Consells Escolars Insulars

j

Representants de l'administració local

k

Representants dels Consells Insulars

l

Representant de la Universitat de les Illes Balears

m

Personalitats de prestigi reconegut

n

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats

o

Representant del sector de Cooperatives de l'Ensenyament