ENLLAÇOS

CONSELLS ESCOLARS DE L'ESTAT I AUTONÒMICS

 

Consejo Escolar del Estado

El Consejo Escolar del Estado és l'òrgan de participació dels sectors més directament relacionats amb el sector educatiu. Es crea amb la Ley Orgànica reguladora del derecho a la educación en 1985. El seu àmbit s'exten a tot l'Estat.

El Consejo Escolar del Estado desenvolupa també una funció consultiva, d'assessorament i proposta al Gobierno de España en relació; amb els distints aspectes del sistema educatiu.

Els seus integrants dictaminen els projectes de normes en matèria educativa, que haguin que ser aprovats pel Parlamento, el Gobierno o pel titular del Ministerio de Educación.

També, s'aprova per a cada curs escolar l'Informe sobre el estado y situación del sistema educativo, on s'inclouen les propostes de millora de l'educació que consensuen els seus membres.

 

consells escolars de l'estat i autonòmics

 

CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO
C/San Bernardo, 49
28015 Madrid
Tel. 915 95 31 14 // 915 95 31 16
Fax: 915 953 146 // 915 95 31 17
c.escolar@mecd.es
CONSEJO ESCOLAR DE ANDALUC�A
C/San Matías, 17
18009 Granada
Tel. 958 02 93 25
Fax: 958 02 93 30
consejo.escolar.ced@juntadeandalucia.es
   
CONSEJO ESCOLAR DE ARAGÓN
C/San Antonio Abad, 38, 2a.
50010 Zaragoza
Telf: 976 71 30 22
Fax: 976 31 77 68
consejoescolar@aragon.es
CONSEJO ESCOLAR DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
C/Corrada del Obispo, núm 3
33003 Oviedo
Tel. 985 219 069
Fax: 985 210 119
consejo@asturias.org
   
CONSEJO ESCOLAR DE CANARIAS
C/Consistorio, 20
38201 San Cristóbal de La Laguna (Islas Canaries)
Tel. 922 263 710 // 922 265 802
Fax: 922 265 802
registro@consejoescolarcanarias.org
CONSEJO ESCOLAR DE CANTABRIA
C/ Jesús de Monasterio 10, 7ª Planta
39010 Santander
Tel. 942 23 03 88 Fax: 942 24 10 37
presidece@ceyjcantabria.com
   
CONSEJO ESCOLAR DE CASTILLA LA MANCHA
C/ Boulevar Rio Alberche s/n
45007 Toledo
Tel. 925 26 61 67 Fax: 925 26 56 42
consejoescolar@jccm.es
CONSEJO ESCOLAR DE CASTILLA Y LEÓN
Centro Cultural Miguel Delibes - Avda. Monasterio de Nuestra Señora de Prado, 2
47015 Valladolid
Tel. 983 217 619 Fax: 983 218 994
cecl@educa.jcyl.es
   
CONSELL ESCOLAR DE CATALUNYA
Via Augusta, 202-226 Ed. Annex- 1r
08021 Barcelona
Tel. 934 006 912 Fax: 934 006 986
consellescolarcat.ensenyament@gencat.catt
CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI
C/ Gran Vía, 85, 2ª planta
48011 Bilbao (Vizcaya)
Tel. 94 403 19 60 Fax: 94 403 19 61
huiseek@ej-gv.es
   
CONSEJO ESCOLAR DE EXTREMADURA
Avda. Valhondo, s/n Edificio "Mérida III Milenio" Módulo 5 - 1ª planta
06800 Mérida (Badajoz)
Tel. 924 00 67 59 // 924 00 67 97
Fax: 924 00 68 00
c.escolar.ext@edu.juntaex.es
CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Edificio Administrativo San Caetano S/N
15781 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tel. 881 99 76 54
conselloescolar@edu.xunta.es
   
CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS
C/Cecili Metel, 11, esc. B, 1r D
07003 Palma de Mallorca
Tel. 971 71 54 56 - 971 71 58 70
Fax: 971 715 761
e-mail: ceib.caib@gmail.com
CONSEJO ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE MADRID
C/ Gran Vía, 12 - 5º derecha
28013 Madrid
Tel. 91 420 82 15 / 23 Fax: 91 420 82 21 / 29
consejoescolar@madrid.org
   
CONSEJO ESCOLAR DE LA REGIÓN DE MURCIA
Gran Vía Escultor Francisco Salzillo 32,
Esc. 2ª - 4a Planta.
30005 Murcia
Tel. 968 365 410 / 968 365 400
Fax: 968 36 23 40
consejo.escolar@carm.es
CONSEJO ESCOLAR DE NAVARRA
Palacio Ezpeleta C/ Mayor nº 65
31008 Pamplona
Tel. 948 15 42 33 Fax: 948 24 51 74
consejo.escolar@navarra.es
   
CONSEJO ESCOLAR DE LA RIOJA
C/ Miguel Villanueva, 8, 1ª A
26071 Logroño
Tel. 941 291 660
Fax: 941 291 675
consejo.escolar@larioja.org
CONSELL ESCOLAR DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Avenida del Campanar, 32
46015 Valencia
Tel. 963 86 32 40 Fax: 963 86 63 51
consellescolarcomunitatvalenciana@gva.es