.
El Consell Escolar de les Illes Balears és el màxim òrgan consultiu en matèria d'ensenyament no universitari dins l'àmbit territorial de les Illes Balears i l'organisme superior de representació en aquesta matèria dels sectors implicats. Els drets i les responsabilitats que li són atribuïts es refereixen a aspectes globals relatius a l'àmbit de les Illes Balears, vinculats directament a la programació general de l'ensenyament no universitari i amb efectes sobre la totalitat del territori. La seva composició, en concordança amb les seves funcions, suposa una àmplia representació ponderada dels interessos socials i professionals de les Illes Balears en el camp de l'educació.

CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS -      

Carrer Cecili Metel, 11, Escala B, 1r. D
07003 PALMA
Telèfons:  971715456 -
E-mail: ceib.caib@gmail.com 
 DARRERES NOTÍCIES          CICLE DE WEBINARS 
 fes click al ceiBlog                    fes click per a la inscripció