Informes

Informes del sistema educatiu de les Illes Balears

Informe del sistema educatiu de les Illes Balears. Curs 2015/2016
Aprovat pel Ple del Consell Escolar de les Illes Balears de dia 10 de gener de 2019.
Informe del sistema educatiu de les Illes Balears. Curs 2012/2013 Informe del sistema educatiu de les Illes Balears. Curs 2013/2014 Informe del sistema educatiu de les Illes Balears. Curs 2014/2015
Aprovat pel Ple del Consell Escolar de les Illes Balears de dia 22 de juny de 2015. Aprovat pel Ple del Consell Escolar de les Illes Balears de dia 13 de juny de 2017. Aprovat pel Ple del Consell Escolar de les Illes Balears de dia 28 de març de 2018.
Informe del sistema educatiu de les Illes Balears. Curs 2011/2012 Informe del sistema educatiu de les Illes Balears. Curs 2010/2011 Informe del sistema educatiu de les Illes Balears. Curs 2009/2010
Aprovat pel Ple del Consell Escolar de les Illes Balears de dia 28 d'abril de 2015. Aprovat pel Ple del Consell Escolar de les Illes Balears de dia 16 de febrer de 2015. Aprovat pel Ple del Consell Escolar de les Illes Balears de dia 17 de desembre de 2014.
Informe del sistema educatiu de les Illes Balears. Curs 2008/2009 Informe del sistema educatiu de les Illes Balears. Curs 2007/2008 Informe del sistema educatiu de les Illes Balears. Curs 2006/2007
Aprovat pel Ple del Consell Escolar de les Illes Balears de dia 31 de gener de 2011. Aprovat per majoria absoluta pel Ple del Consell Escolar de les Illes Balears de dia 29 de gener de 2010. Aprovat per majoria absoluta pel Ple del Consell Escolar de les Illes Balears de dia 30 de gener de 2009.

Informes emesos sobre normativa educativa

2018

  2017

  Vot particular d'UOB a l'Informe 04/2017

  Vot particular de FSIE a l'Informe 04/2017

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007

  2006

  2005

  2004

  2003

  2002

  2001

  Altres