Preliminar / Presentació i normativa bàsica / Constitució del CEIB / Composició / Òrgans unipersonals / Òrgans col·legiats / Activitats realitzades / Assistència a actes i jornades / Pressupost econòmic / Publicacions / Biblioteca / Annexos
 
   

 

DOSSIER FOTOGRÀFIC

 

+

Acte constitutiu del Consell Escolar de les Illes Balears. Consolat de Mar. 23 de març de 2001

+

Constitució del CEIB. Capella del Consolat de Mar

+

Representants d'Eivissa i Formentera amb el Conseller d'Educació i Cultura

+

Representants de Menorca amb el conseller d'Educació i Cultura i amb el president i el vicepresident del CEIB

+

Representants de titulars dels centres privats, del professorat i de les corporacions locals

+

Comissió permanent presidida per B. Sureda

+

Ple de 12 de desembre de 2001 a l'IES Son Pacs