Normativa

   

  Normativa autonòmica

  Normativa ESTATAL


    Normativa bàsica CEIB

Històric CEIB

Indemnitzacions CEIB

Històric CEIB

Nomenaments i cessaments

2022 

 

 

 2021

2020 

2019 

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001