CINQUÈ SEMINARI WEB “PREVENIR L’ ABANDONAMENT A L’FP”

Last Updated: març 18, 2024By

El passat 12 de març vàrem tancar el Cicle de Seminaris web del CEIB 2023/24 “Aprenentatges i reflexions compartides III”  amb la conferència “Prevenir l’ abandonament a la Formació Professional”.

En aquesta ocasió, les doctores en Ciències de l’Educació, Francesca Salvà i Carme Pinya, varen presentar el seu Projecte amb la finalitat d’aportar estratègies i orientacions per prevenir l’abandonament primerenc a l’FP. (*)

La presidenta va fer èmfasi en la importància de revalorar l’FP, ja que vivim un moment en l’educació ple de nous reptes que ens condueixen a trobar nous camins per complir els objectius que es plantegen, no només en l’àmbit nacional sinó també en l’àmbit europeu.

Un dels objectius prioritaris de l‘Estratègia Europea de 2030 és situar la taxa d’abandonament per davall del 10%, per prevenir les conseqüències i els costos que afecten no només a les persones sinó també a la nostra societat, des del punt de vista del mercat laboral i del benestar en general.

En el CEIB som conscients de què l’abandonament és un dels problemes que més condiciona les oportunitats dels joves en el futur i que ha de ser una prioritat de la comunitat educativa. Per tant, és necessari conèixer les causes que el provoquen i cercar solucions.

Per ajudar-nos amb aquests reptes, les ponents varen explicar les possibles causes d’aquest abandonament i varen presentar propostes i orientacions molt interessants, que poden ser útils al professorat en aquest procés.

Compartim amb vosaltres l’enllaç a la Guia:

GUIA-FP.-Prevenir-labandonament-dels-estudis-a-la-formacio-professional.-Orientacions-i-propostes

El punt de partida de la seva exposició es va centrar en tres qüestions clau:

  • De què parlam? Què és l’abandonament a l’FP? Estam d’acord amb les dades estadístiques?
  • Per què en parlam? Per la importància del tema,  per la contribució de l’FP a augmentar la població amb nivells mitjans de formació, per millorar les relacions amb l’oferta de feina, per ser un indicador clau per valorar la qualitat dels sistemes d’FP.
  • Què en sabem? Quins factors prevenen l’abandonament?

Per donar resposta a aquestes preguntes les ponents varen explicar el seu Projecte que té com a finalitat aprofundir en el coneixement dels estils i pràctiques docents del professorat d’FP i destacar la seva influència en la millora del rendiment educatiu de l’alumnat i en la prevenció de l’abandonament de la formació professional.

També ens varen mostrar estratègies d’acció per prevenir l’abandonament i entre les quals cal destacar:

  • La vinculació de l’alumnat amb el professorat (proximitat, disponibilitat, expectatives positives, bon clima d’aula).
  • El suport constant a l’alumnat (seguiment individualitzat, respondre a les seves necessitats, fomentar l’autonomia progressiva, ajustar la dificultat, potenciar les capacitats individuals,…)
  • L’acompanyament emocional (treball de l’autoestima).
  • Les dinàmiques d’aula i de centre.
  • El treball de les competències bàsiques.
  • La intervenció amb les famílies.

Les ponents ens varen presentar el pla pilot dissenyat per a dos centres educatius per reflexionar sobre les necessitats i fortaleses i millorar en la prevenció de l’abandonament, mitjançant accions dirigides a crear vincles amb l’alumnat a través de dinàmiques, sortides, excursions, tallers més flexibles, atenció individualitzada, acompanyament emocional i millora en la percepció de si mateixos com a persones capaces d’aconseguir unes competències bàsiques per a un futur professional de qualitat.

Aquí compartim amb vosaltres l’enllaç al Projecte que esperam que sigui del vostre interès: https://prevenirabandonofp.uib.es/es/p/2/resumen-del-proyecto

 

Una conferència molt interessant en la que es varen analitzar les causes i les estratègies a seguir per prevenir l’abandonament a l’FP, valorant la importància de la pràctica docent en tot aquest procés.

Amb aquesta sessió ha finalitzat el III cicle de Seminaris web, que ha tengut una mitjana de 320 assistents per sessió. 

 

Compartim aquí amb vosaltres l’enllaç a la presentació:

SEMINARI WEB PREVENIR L’ABANDONAMENT A FP

I aquí podeu visualitzar el vídeo de la conferència que esperam que sigui del vostre interès:

JUNTS FENT COMUNITAT EDUCATIVA!!

 

(*) Carme Pinya Medina, Doctora en Ciències de l’Educació (2012), professora del departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la UIB. Mestra d’Educació Infantil (2003) i Psicopedagoga (2005). Docent de l’àrea de Didàctica i Organització Escolar, en els estudis de Mestre i al Màster de Formació del Professorat de la UIB.
Gestió acadèmica: Vicedegana de Pràctiques i TFG de la Facultat d’Educació i codirectora de la col·lecció Bones pràctiques en entorns pedagògics.
Francesca Salvà Mut és Doctora en Ciències de l’Educació i Catedràtica d’universitat en el Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la UIB. És membre del grup de recerca Educació i Ciutadania i directora del Laboratori de Recerca i Innovació en Formació Professional de la UIB. Ha estat investigadora visitant en centres internacional.
Gestió acadèmica: Degana Facultat d’Educació (2000-03); vicerectora Relacions Exteriors (2003-07) i subdirectora Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació (2007-09).
Projectes d’investigació finançada: Actualment, ambdues ponents són co IP del projecte ‘La práctica docente y la prevención del abandono temprano de la formación profesional: aproximación empírica y propuesta de intervención’ (2020-2023), Programa Nacional de I+D+i de 2019.