Informació 2015

Last Updated: juny 15, 2023By

JUNY 2015

22/06/2015 Sessió del PLE, per l’estudi, valoració i aprovació de l’Informe del Sistema Educatiu 2012-2013, aprovació de la memòria 2014 del Consell Escolar de les Illes Balears. Informació del decret de mesa de pares. Informació damunt el decret 38/2015 de 22 de maig i l’avantprojecte de decret pel qual es regula la condició d’esportista d’alt nivell de la comunitat autònoma de les Illes Balears./p>

16/06/2015 Sessió de Treball Temporal de la Comissió Permanent, per l’estudi i l’aprovació de algunes propostes, pel seu debat al Ple del dia 22 de juny de 2015.

04/06/2015 Sessió de la Comissió Permanent, per l’estudi, valoració i aprovació de l’Informe del Sistema Educatiu 2012-2013 i per l’aprovació de la memòria 2014 del Consell Escolar de les Illes Balears.

MAIG 2015
Procés d’escolarització d’alumnes per al curs 2015-2016

La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats obre dilluns, dia 11 de maig, el procés d’admissió d’alumnes per a nins de 3 anys que es matriculen per primera vegada en algun dels centres públics i concertats de les Illes Balears el proper curs escolar 2015-2016 i per a la resta d’alumnes d’educació Infantil, Primària i d’Educació Secundària Obligatòria (ESO). Per als alumnes de Batxillerat, el calendari d’admissió s’iniciarà el 22 de juny.

Els terminis del procés per a EIP i ESO són els següents:

Del 11 al 21 de maig: termini per presentar les sol·licituds

Dia 8 de juny: publicació de les llistes provisionals d’admesos

Dia 19 de juny: publicació de les llistes definitives

Del 22 al 24 de juny: període de matriculació d’educació infantil i primària

Del 29 de juny al 3 de juliol: període de matriculació d’ESO

ABRIL 2015

28/04/2015 Sessió del PLE, per l’estudi, valoració i aprovació de l’Informe del Sistema Educatiu 2011-2012.

13/04/2015 Sessió de la Comissió Permanent, per l’estudi, valoració i aprovació de l’Informe del Sistema Educatiu 2011-2012 i per informar i el estudi del “Documento base: Las relaciones entre familia y escuela. Experiencias y buenas prácticas”

01/04/2015 Sessió del Ple, pel debat i aprovació de l’informe 5A del “Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (esborrany 2 de 2/3/2015)”. Pel debat i aprovació de l’informe 5B del projecte d’ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats per la qual es desplega el currículum de l’educació secundària a les Illes Balears (esborrany 2 de 2/3/2015). Pel debat i aprovació de l’informe 4A del “Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears (esborrany 2 de 2/3/2015)”, Pel debat i aprovació de l’informe 4B del “Projecte d’ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats per la qual es desplega el currículum del batxillerat a les Illes Balears (esborrany 2 de 2/3/2015)”

MARÇ 2015

26/03/2015 Jornada sobre “Famílies i centres educatius”, El dijous 26 de març es durà a terme la Jornada sobre “Famílies i centres educatius”, a Eivissa, al Palau de Congrés d’Eivissa (Santa Eulària des Riu).

24/03/2015 Jornada sobre “Famílies i centres educatius”: (Llista provisional d’admesos Eivissa- PDF)

24/03/2015 Jornada sobre “Famílies i centres educatius”: (Llista provisional d’admesos Formentera- PDF)

23/03/2015 Sessió de la Comissió Permanent, pel debat, estudi i aprovació de l’informe del “Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (esborrany 2 de 2/3/2015) Projecte d’ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats per la qual es desplega el currículum de l’educació secundària a les Illes Balears (esborrany 2 de 2/3/2015)” i pel debat, estudi i aprovació de l’informe del “Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears (esborrany 2 de 2/3/2015) Projecte d’ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats per la qual es desplega el currículum del batxillerat a les Illes Balears (esborrany 2 de 2/3/2015)”

18/03/2015 Sessió de la Comissió Permanent, pel debat, estudi i aprovació de l’informe del “Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (esborrany 2 de 2/3/2015) Projecte d’ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats per la qual es desplega el currículum de l’educació secundària a les Illes Balears (esborrany 2 de 2/3/2015)” i pel debat, estudi i aprovació de l’informe del “Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears (esborrany 2 de 2/3/2015) Projecte d’ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats per la qual es desplega el currículum del batxillerat a les Illes Balears (esborrany 2 de 2/3/2015)”.

9/03/2015 Sessió de la Comissió Permanent, per l’elecció de ponent per a l’informe del “Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (esborrany 2 de 2/3/2015) Projecte d’ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats per la qual es desplega el currículum de l’educació secundària a les Illes Balears (esborrany 2 de 2/3/2015)” i per l’elecció de ponent per a l’informe del “Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears (esborrany 2 de 2/3/2015) Projecte d’ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats per la qual es desplega el currículum del batxillerat a les Illes Balears (esborrany 2 de 2/3/2015)”.

06/03/2015 Jornada sobre “Famílies i centres educatius”, El divendres 6 de març es durà a terme la Jornada sobre “Famílies i centres educatius”, a Menorca, a la Sala de Plens del Consell Insular de Menorca.

04/03/2015 Jornada sobre “Famílies i centres educatius”, publicació (Llista provisional d’admesos- PDF) a Menorca.

4/03/2015 Sessió de la Comissió Permanent, pel debat i aprovació de l’informe 3/2015 sobre l’Esborrany de Decret de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, per la qual es constitueix la Mesa de pares i mares de l’alumnat de les Illes Balears”.

FEBRER 2015

20/02/2015 Jornada sobre “Famílies i centres educatius”, El divendres 20 de febrer es durà a terme la Jornada sobre “Famílies i centres educatius”, a Mallorca, a la Sala d’actes de la FELIB.

16/02/2015 Jornada sobre “Famílies i centres educatius”: (Llista provisional d’admesos Mallorca- PDF)

16/02/2015 Sessió del PLE, pel debat i aprovació de l’informe 1/2015 sobre el projecte de decret pel qual es regula l’exigència del coneixement de llengua catalana al professorat de l’ensenyament reglat no universitari a les Illes Balears. Pel debat i aprovació de l’informe 2/2015 sobre l’Avantprojecte de Decret pel qual s’estableix el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al Títol Superior de Música en les especialitats de composició, interpretació (en les modalitats de corda, vent, percussió, saxòfon, piano, guitarra, i veu), musicologia i pedagogia a les Illes Balears, i se’n regula l’avaluació. Per l’aprovació de l’Informe del Sistema Educatiu 2010-2011.

12/02/2015 Sessió de la Comissió Específica d’Ordenació i Innovació del Sistema Educatiu, pel estudi de l’informe 3/2015 de l'”Esborrany de Decret de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, per la qual es constitueix la Mesa de pares i mares de l’alumnat de les Illes Balears”.

11/02/2015 Sessió de la Comissió Permanent, per l’estudi i valoració de l’Informe del Sistema Educatiu 2010-2011

04/02/2015 Sessió de la Comissió Permanent, per l’estudi i valoració de l’Informe del Sistema Educatiu 2010-2011.

04/02/2015 Sessió de la Comissió Permanent, pel debat i aprovació de l’informe 1/2015 sobre el Projecte de decret, pel qual es regula l’exigència de coneixement de llengua catalana al professorat de l’ensenyament reglat no universitari a les Illes Balears, pel debat i aprovació de l’informe 2/2015 sobre el decret pel qual s’estableix el pla superior de música en les especialitats de composició, interpretació (en les modalitats de corda, vent, percussió, saxòfon, piano, guitarra i veu), musicologia i pedagogia a les Illes Balears, i se’n regula l’avaluació, per l’elecció de la comissió específica i ponent per l’elaboració de l’informe 3/2015 sobre l’Esborrany de decret de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats per la qual es constitueix la mesa de pares i mares de l’alumnat de les Illes Balears.

02/02/2015 Sessió del Ple, perquè la consellera d’Educació, Cultura i Universitats informi de l’execució dels pressuposts de l’exercici 2014 i els pressuposts per aquest any 2015.

02/02/2015 Sessió del Ple, pel debat i aprovació de l’informe 11/2014 sobre el projecte d’ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, per la qual es regulen a les Illes Balears les pràctiques acadèmiques externes de l’alumnat dels ensenyaments artístics superiors, per l’elecció dels membres per cobrir les vacants en les comissions específiques i per fer la proposta de contractació i adjudicació de places de personal laboral para atendre alumnes amb necessitats específiques.

GENER 2015

27/01/2015 Sessió de la Comissió Específica d’Ordenació i Innovació del Sistema Educatiu, per l’estudi de l’informe 1/2015 sobre el Projecte de decret, pel qual es regula l’exigència de coneixement de llengua catalana al professorat de l’ensenyament reglat no universitari a les Illes Balears, per l’estudi de l’informe 2/2015 sobre el decret pel qual s’estableix el pla superior de música en les especialitats de composició, interpretació (en les modalitats de corda, vent, percussió, saxòfon, piano, guitarra i veu), musicologia i pedagogia a les Illes Balears, i se’n regula l’avaluació.

16/01/2015 Sessió de la Comissió Permanent, per l’elecció de comissió específica i ponent per a l’informe 1/2015 sobre el Projecte de decret, pel qual es regula l’exigència de coneixement de llengua catalana al professorat de l’ensenyament reglat no universitari a les Illes Balears, per l’elecció de comissió específica i ponent per a l’informe 2/2015 sobre el decret pel qual s’estableix el pla superior de música en les especialitats de composició, interpretació (en les modalitats de corda, vent, percussió, saxòfon, piano, guitarra i veu), musicologia i pedagogia a les Illes Balears, i se’n regula l’avaluació, pel debat i aprovació de l’informe 11/2014 sobre el projecte d’ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, per la qual es regulen a les Illes Balears les pràctiques acadèmiques externes de l’alumnat dels ensenyaments artístics superiors.

09/01/2015 Sessió de la Comissió Específica d’Ordenació i Innovació del Sistema Educatiu, per l’estudi i debat de l’informe 11/2014 sobre el projecte d’ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, per la qual es regulen a les Illes Balears les pràctiques acadèmiques externes de l’alumnat dels ensenyaments artístics superiors