Aprovada pel Ple del Consell Escolar de dia 5 de juliol de 2023

Aprovada pel Ple del Consell Escolar de dia 5 de juliol de 2023

Aprovada pel Ple del Consell Escolar de dia 16 de juny de 2021

Aprovada pel Ple del Consell Escolar de dia 30 de juny de 2020

Aprovada pel Ple del Consell Escolar de dia 19 de febrer de 2019

Aprovada pel Ple del Consell Escolar de dia 28 de març de 2018

Aprovada pel Ple del Consell Escolar de dia 13 de juny de 2017

Aprovada pel Ple del Consell Escolar de dia 24 de maig de 2016

Aprovada pel Ple del Consell Escolar de dia 22 de juny de 2015

Aprovada pel Ple del Consell Escolar de dia 26 de juny de 2014

Aprovada pel Ple del Consell Escolar de dia 17 de juny de 2013

Aprovada pel Ple del Consell Escolar de dia 31 de maig de 2012

Aprovada pel Ple del Consell Escolar de dia 3 de maig de 2011

Aprovada per unanimitat pel Ple del Consell Escolar de dia 22 d’octubre de 2010

Aprovada per unanimitat pel Ple del Consell Escolar de dia 3 d’abril de 2009

Aprovada per unanimitat pel Ple del Consell Escolar de dia 16 de maig de 2008

Aprovada per unanimitat pel Ple del Consell Escolar de dia 24 de maig de 2007

Aprovada pel Ple del Consell Escolar de dia 7 de juliol de 2006

Aprovada pel Ple del Consell Escolar de dia 30 de desembre de 2005

Aprovada pel Ple del Consell Escolar de dia 2 de desembre de 2005

Aprovada pel Ple del Consell Escolar de dia 11 d’abril de 2003

Aprovada pel Ple del Consell Escolar de dia 26 d’abril de 2002