PLE 14 de febrer 2022

Last Updated: juny 8, 2023By Tags:

 Al Ple del dia 14 la presidenta va informar que havia arribat la sol·licitud d’informe ordinari sobre l’esborrany de Decret  pel qual es regula el Centre de Formació, Innovació i Recerca per a l’exercici de la Direcció Escolar de les Illes Balears (CFIRDE-Ib). L’elaboració de l’informe serà assumida per la comissió específica d’Ordenació i Innovació del Sistema Educatiu.

Després va informar que estan obertes les inscripcions per participar al tercer seminari web del proper 24 de febrer que té per títol “Cap a una inclusió educativa”, el ponent del qual serà Joan Jordi Muntaner.

Informa que ja s’ha comunicat al secretari del Parlament la voluntat del CEIB de presentar l’Informe sobre Participació de l’alumnat i estem a l’espera de rebre propostes de les possibles dates.


A continuació es va fer l’estudi de les esmenes presentades iper últim es va aprovar  el projecte de l’Informe 3/2021 al Projecte Decret, pel qual s’aprova el Reglament orgànic de les escoles infantils públiques, els col·legis d’educació primària, els col·legis d’educació infantil i primària, els col·legis d’educació infantil i primària integrats amb ensenyaments elementals de música, els col·legis d’educació infantil i primària integrats amb educació secundària i els instituts d’educació secundària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.