PLE DE DIA 22 D’ABRIL DE 2024

Last Updated: juny 19, 2024By

El dia 22 d’abril es va celebrar un Ple extraordinari del Consell Escolar de les Illes Balears, també per videoconferència, al Centre Cultural La Misericòrdia.

La presidenta va donar la benvinguda i va informar de la seva assistència, dia 18 d’abril, al ple del Consell assessor del calendari escolar del curs 2024-25, el qual va ser aprovat.

També va informar de l’enviament a la Conselleria d’Educació i Universitats, el passat divendres, del comunicat del CEIB per donar suport al manteniment del CFIRDE, tal com es va aprovar al darrer ple celebrat el dia 15 d’abril, a proposta de la Federació de directors i directores d’infantil i primària de les Illes Balears. 

Compartim amb vosaltres aquest comunicat: Comunicat del CEIB referent al manteniment del CFIRDE.

 

La presidenta va proposar dur a terme la reunió de la Comissió Permanent dia 29 d’abril per a la revisió de l’esborrany del document de valoració del Pla Pilot Voluntari de Lliure Elecció de Llengua amb aportacions dels consellers. Una vegada debatut i aprovat pel Ple, que se celebrarà dia 6 d’abril, es farà arribar a la Conselleria d’Educació i Universitats. 

També va informar de la reunió mantinguda al matí amb els presidents dels diferents consells escolars insulars: Manuel Blanco, president del Consell Escolar de Mallorca,  Salvador Ruíz, president del Consell Escolar d’Eivissa i M. Ana López, presidenta del Consell Escolar de Menorca, per tal de coordinar-nos, compartir informacions i estudiar quines tasques podem realitzar conjuntament per tal d’enriquir les particularitats de cada illa.

Després es va procedir a l’estudi de les esmenes rebudes amb relació a l’ISE 2023. Una vegada acabat el debat, va tenir lloc la votació, que va donar com a resultat l’aprovació de l’Informe del Sistema Educatiu 2023 de les Illes Balears del curs 2021-2022.

La presidenta va convidar tots els assistents a la Presentació de les conclusions i propostes de millora de l’ISE 2023, el dia 23 d’abril, a la sala d’actes del Centre Cultural La Misericòrdia, amb la col·laboració dels consellers Cristina Conti, representant de les famílies, Cati Juan, representant del professorat i Antoni Salvà, representant dels col·legis professionals. A aquesta presentació estan convocats tots els mitjans de comunicació de les illes.

Per finalitzar, la presidenta va agrair a tots els consellers i conselleres i a l’equip tècnic del CEIB la seva col·laboració en l’elaboració de l’Informe.