PLE DE DIA 28 DE MAIG DE 2024

Last Updated: juny 19, 2024By Tags:

El dia 28 de maig es va celebrar un ple ordinari del Consell Escolar de les Illes Balears de manera presencial i també per videoconferència a l’Edifici Sa Riera de Palma.

Va ser un ple especial perquè en aquesta ocasió el conseller d’Educació i Universitats, el Sr. Antoni Vera, va venir a exposar l’execució dels pressupostos de 2023. Vàrem comptar també  amb la presència de bona part del seu equip: el Sr. Ismael Alonso, director general de Personal Docent i Centres Concertats, la Sra. Neus Riera, directora de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, la Sra. Pilar Guasp, secretària general, el Sr. Mateu Suñer, secretari autonòmic, la Sra. M. Àngels de Haro, directora de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques i el Sr. Antoni Planas, assessor tècnic de la Conselleria.

 

La presidenta va donar la benvinguda als assistents i les següents informacions:

  • Trobada de les Associacions d’Alumnat a Eivissa dia 14 de juny amb l’objectiu de què l’alumnat dels centres de secundària d’Eivissa i Formentera puguin elegir els seus representants al CEIB i es creïn vincles amb la Federació d’Associacions d’Alumnat de les Illes Balears. La seva secretària i consellera del CEIB, Àfrica Pérez, assistirà a la trobada. Comptarem amb representants de CANAE que aportaran informació sobre els mecanismes i òrgans de participació per promoure l’associacionisme. Participaran la responsable del Servei de Normalització Lingüística i Participació Educativa, Feliça Vidal, una assessora tècnica d’aquest servei i les Associacions d’Alumnat de Canàries i Aragó, que intervindran telemàticament. Catiana Fuster ens ha facilitat l’espai per dur a terme la trobada al Centre de Creació Jove C-19, de Vila i la presidenta li expressa el seu agraïment.
  • Ple de dia 13 de juny amb la intervenció de Mònica Domínguez directora general d’Avaluació i  Cooperació Territorial del MEFPD per explicar els programes de cooperació territorial que desenvolupa el Ministeri amb les comunitats autònomes. 
  • La Conselleria ha sol·licitat l’informe a l’esborrany del Pla quadriennal de formació permanent del professorat 2024-2028. El termini per fer aportacions acaba dia 6 de juny.
  • Avui acaba el termini d’inscripció a la CETISE. S’està avançant amb l’ISE  interactiu que permetrà trobar informació rellevant i actualitzada a la plana web abans de final de curs.
  • Reunió del Grup de treball sobre l’ús de dispositius mòbils a l’educació del segle XXI del CEE dia 29 de maig. Assistiran la presidenta i la secretària. Estan convidats importants ponents. S’està elaborant un document de treball on s’han tengut en compte les aportacions de la presidenta i dels consellers del CEIB. S’ha considerat elaborar un altre document d’estudi sobre la intel·ligència artificial.
  • El Cicle de seminaris web 24-25 s’ha començat a dissenyar i la presidenta anima els assistents a suggerir temàtiques i ponents interessants.
  • Guió o manual de bon ús per l’assistència de forma telemàtica a les reunions. 

 

La presidenta va donar la paraula al conseller d’Educació i Universitats, el Sr. Antoni Vera, qui va presentar i explicar amb detall l’execució dels pressupostos d’educació de 2023.

 

 

Podeu seguir la seva intervenció clicant aquí:

 

A continuació de la intervenció del conseller, els consellers varen poder transmetre les seves preguntes i reflexions sobre l’exposat pel conseller i altres temes d’especial importància interès, establint-se el necessari debat per donar a conèixer el parer de la comunitat educativa representada al CEIB.

Per finalitzar, la presidenta va manifestar el seu agraïment al conseller d’Educació i Universitats per respondre a totes les qüestions plantejades, a tots els titulars de les diferents Direccions Generals i als consellers i conselleres, per la seva presència al Ple.