MEMBRES SUPLENTS
Vicenç García Fuster Sebastià M. Nadal Fullana
Constantino Davia Ladrón Maria Arenas Zarco
Joan Crespí i Ferrer Rosa Marco Mascarell
Andrés Robles Martínez

Yolanda Guardiola Garcia

Purificació Santacreu Creus

Miguel Ángel Lozano Úbeda

Llucia Salleras Julià Francisca Jofre Munar
Mª Àngels Aguiló Bosch Eva Beatriz Cerdeiriña Outeiral
Antoni Vives Reus Andreu Mir Gual
Antoni Sampol Barceló Laura Blasco Coll
Josefa Costa Tur (Presidenta)
Bernat Josep Alemany Ramis (Vicepresident)
Carme Jaume Bosch (Secretària)