SECTOR TITULAR SUPLENT
PRESIDENTA JOSEFA COSTA TUR
VICEPRESIDENT BERNAT JOSEP ALEMANY RAMIS
SECRETARI CARME JAUME BOSCH
a) PROFESSORAT CATALINA JUAN OBRADOR VICENÇ GARCIA FUSTER
ANA I. CALDERÓN RAMÍREZ JORDI GUAL MARTÍNEZ
b) PARES I MARES JOAN PUIGSERVER ROIG CATALINA CEBRIÁN ALCOLEA
CRISTINA CONTI OLIVER ANA Mª TORRES MARTÍN
c) ALUMNES
d) PAS I CENTRALS SINDICALS FRANCISCA GARÍ PERELLÓ YOLANDA GUARDIOLA GARCÍA
e) CENTRES PRIVATS,

ORGANITZACIONS PATRONALS I COOPERATIVES DE TREBALL

MARC GONZÁLEZ SABATER DOLORES RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
f) CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UIB NOEMY BERBEL GÓMEZ CATALINA GINART SERRANO
g) CONSELLS ESCOLARS I CONSELLS INSULARS MANUEL BLANCO MARTÍN OSCAR PORTAS JUAN
h) ADMINISTRACIÓ LOCAL LLORENÇ PERELLÓ ROSSELLÓ CATIANA FUSTER CONTELL
i) PERSONALITATS RECONEGUT PRESTIGI I COL-LEGI DE DOCTORS

I LLICENCIATS

JOSÉ IGNACIO MONGE GANUZAS Mª LOURDES RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
j) ASSOC. o FED. D’INSPECTORS D’ED. /
ASSOC. o FED. DIRECTORS / CONF. FED. ASSOC. 0-3 ANYS
JOANA MARIA MAS CUENCA MATEU TOMÀS HUMBERT
k) INSTITUT BALEAR DE LA DONA (IBdona) CATALINA Mª SALOM NIELL SACHA DE IGNACIO LATORRE
l) CONSELL DE LA JOVENTUT MARGARITA DE NOIA BLANC PAU EMILI MUÑOZ CANYELLES