Reunió del PLE 1/12/21

Last Updated: juny 8, 2023By Tags:

 Reunió del Ple i presentació dels pressupostos de la Conselleria d’Educació i Formació Professional per l’any 2022.

Ahir horabaixa es va dur a
terme un Ple extraordinari que va  tenir
lloc a la FELIB de Palma.

La Presidenta va obrir la
reunió donant la benvinguda a tots els assistents i aprovant, amb
l’acord de tots els participants, l’acta del dia anterior.

 


Va informar de la seva participació
de manera telemàtica al CEE de dia 14 de desembre, així com de la nova
organització del cicle de WEBINARS que queda configurada de la següent manera:

                     

Els nous membres del CEIB  varen prendre possessió  i es varen lliurar les credencials.  La presidenta va agrair als nous consellers la seva voluntat de formar part del CEIB. Així mateix, va aprofitar per comunicar que tots els membres rebran un formulari de recollida i actualització de les seves dades.

 

S’informa que ha arribat l’esborrany de Projecte de Decret del ROC i que ha estat enviat als consellers juntament amb el formulari per fer aportacions amb data límit dia 2 de desembre i que a causa de l’elevat nombre d’esmenes rebudes s’haurà de convocar la Comissió específica almanco tres dies.

                               

Es va celebrar la mesa per l’elecció del representant a la Comissió permanent del grup i quedaren ratificades les persones proposades.

A continuació, es ratificaren les propostes fetes per part de serveis jurídics al ROF i aprovades a la comissió permanent del 18/11/2. El document va ser aprovat pel Ple per assentiment.

                                 

També vàrem comptar amb la presència del conseller d’Educació, el Sr. Martí X. March per presentar els pressupostos de la Conselleria d’Educació i Formació Professional per l’any 2022.

 El conseller va explicar
quines són les propostes emfatitzant en aquells punts en els
quals dedicaran majors esforços, com per exemple:

 • Es destinen a l’educació no universitària 104 milions més
  que l’any passat, fet que suposa un increment del 10 %.
 • S’incrementa
  notablement el pressupost per a formació professional, digitalització i
  educació 0-3.
 • Un
  total de 26 M€ per seguir millorant les infraestructures amb 8 nous
  centres, 15 ampliacions i altres reformes.
 • Es destinen
  22 M€ per a més dispositius, més aules digitals i formació per a la capacitació
  digital dels docents.

 

   Una vegada acabada l’exposició per part del conseller, els  assistents
varen tenir l’oportunitat de plantejar les consideracions i preguntes que trobaren
oportunes, establint-se un debat que com sempre, va ser molt interessant. 

          

 

Agraint l’assistència de tots els participants i especialment la del
conseller, la presidenta va donar la reunió per acabada.