El conseller d'educació explica el pressupost de l'any 2003 al CEIB