Secretari, delegat d'educació president i vicepresident del CEIB