Públic assistent a la presentació del Consell Escolar a Menorca