Ple extraordinari 1/02/2022

Last Updated: juny 8, 2023By Tags:

 El passat dimarts dia 1 es va dur a terme un Ple extraordinari de forma telemàtica.

La Presidenta va obrir la reunió donant la benvinguda a tots els assistents i aprovant, amb l’acord de tots els participants, l’acta del dia anterior.

                                             Consellers i conselleres del CEIB

Va informar que el passat dijous es va tenir lloc el segon seminari web amb el títol: “Cap a uns currículums competencials”, dins el Cicle “Aprenentatges i Reflexions compartides” del CEIB. Va ser tot un èxit, ja que va tenir una molt alta participació i molt bona acollida.

 Va anunciar el 3r Seminari Web pel dia 24 de febrer amb el títol “Cap a una educació inclusiva”, on en Joan Jordi Muntaner catedràtic de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la UIB en serà el ponent.

 Va informar sobre com s’està desenvolupant el treball d’elaboració de l’informe del sistema educatiu, ISE, en el CEIB, i va manifestar que considerava que era el moment de començar la feina d’anàlisi de les dades per poder arribar a conclusions i poder fer propostes de millora al si d’una nova Comissió Específica. 

També va explicar que al CEIB arribarà per via d’urgènciael projecte de decret de la Conselleria d’Educació que estableix i regula la xarxa d’escoletes infantils públiques de l’etapa de 0 a 3 anys. La urgència es justifica perquè al decret es regulen els ajuts d’escolarització i els de menjador que s’haurien de convocar dins el mes de març. 

Varen prendre possessió del seu càrrec els nous membres del CEIB.

També es varen ratificar alguns dels nous membres de la Comissió Permanent. 

Consellers i conselleres del CEIB

 A continuació la presidenta va donar la benvinguda als representants de la Conselleria que varen assistir al Ple i seguidament el conseller Martí March ens va fer una introducció sobre el  procés d’elaboració del Decret de Currículums i va manifestar la gran importància d’aquest canvi a nivell d’organització i pedagògic. 

  

Martí March- Conseller d’Educació i Formació Professional

  El Sr. Antoni Morante, Director general de Planificació,Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació i  Formació Professional, Antoni Salvà, assessor tècnic docent al Servei d’Ordenació Educativa de la Conselleria d’Educació i  Formació Professional i Biel Colom  assessor del Servei d’Orientació Educativa de la Conselleria d’Educació i Formació Professional ens varen donar una visió més detallada dels aspectes més destacables del nou model de currículum que es basa en les Competències Clau definides per la Unió Europea i l’Agenda 2030  i com plantegen l’elaboració del Decret de currículums. 

 

-Antoni Morante- 

Director general de Planificació, Ordenació i Centres de la

Conselleria d’Educació i  Formació Professional

 

-Antoni Salvà Salvà- 

assessor tècnic docent al Servei d’Ordenació Educativa de la

Conselleria d’Educació i  Formació Professional

 

 -Biel Colom- 

assessor del Servei d’Orientació Educativa

 de la Conselleria d’educació i Formació Professional

 Finalment les conselleres i els consellers tengueren l’oportunitat de plantejar  preguntes , dubtes i aclariments als diferents tècnics de la conselleria. 

La presidenta va agrair l’assistència del conseller i tot l’equip tècnic que el va acompanyar considerant que les seves explicacions ens ajudarien a comprendre les implicacions i conseqüències del canvi de model curricular.