Presidenta Josefa Costa Tur
Vicepresident Bernat Josep Alemany Ramis
Secretària Carme Jaume Bosch

Llistats de les comissions del CEIB

G

ORGANITZACIÓ

MEMBRES

SUPLENTS

a

STEI

Vicenç García Fuster

Sebastià Montserrat Nadal Fullana

Catalina Juan Obrador

Joana Tur Planells

Ramón Mondéjar Coll

Maria Camps Sintes

SIAU

Joan Crespí i Ferrer

Rosa Marco Mascarell

UOB

Albert Bonnín Madiko

Yasmina Marín Mas

ANPE

Ana Isabel Calderón Ramírez

Raquel Evangelina Guzman Ibarra

Francisca Navarro Planisi

Pau Servera Carrió

UGT

Constantino Davia Ladrón

Maria Arenas Zarco

FEUSO

Jordi Gual Martínez

Juan Miguel Llabrés Perelló

FSIE

Antoni Sacarés Mas

Maria Inmaculada Hernández Pascual

b

COAPA

Cristina Conti Oliver

Glòria Ferrer Camps

Inmaculada López Noves

Hilda Carmona Guzmán

Vicente Rodrigo Ramírez

Mª Nelia Sánchez Oviedo

Mónica Llera Rico

Josefa Costa Tur

Ana Mª Torres Martín

Mª Consuelo Guerra Castaño

Miguel Ángel Guerrero Company

 Josep Bernat Sánchez Moner

Catalina Cebrian Alcolea

Isabel Escartín Bisbal

CONFAECIB

Joan Miquel Puigserver Roig..

Maria Magdalena Pons Socías

Antoni Sampol Barceló

Laura Blasco Coll

FAIB CONCAPA

Francesc Josep Picó Estela

Margarita Izcue Capó

  c Alumnes (4)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

d

Personal d'administració i serveis

Andrés Robles Martínez

Purificació Santacreu Creus

Yolanda  Guardiola García

Miguel  Ángel Lozano Úbeda

e

FERE

Marc González Sabater

M. de la Concepció Moragues de Oleza

Llúcia  Salleras Julià

Francisca Jofre Munar

f

UGT

Francisca Garí Perelló

Coloma Jaume Vidal

CCOO

Mª Àngels Aguiló Bosch

Eva Beatriz Cerdeiriña Outeiral

g

EG-ECIB

Antoni  Vives Reus

Andreu Mir Gual

CECEIB

Dolores Rodríguez Sánchez

Marcelino Pradas Tur

h

Conselleria d'Educació i Universitat

Catalina Ginart Serrano

Mª Isabel Salas Sánchez

i

Consell Escolar de Mallorca

Manuel Blanco Martín

Catalina Porsell Frau

Consell Escolar de Menorca

Maria Ana López Oleo

Antonio Airós Serrano 

Consell Escolar d'Eivissa

Salvador Ruíz Borràs

Belén Torres Teva

Consell Escolar de Formentera

Neus Marí Riera

Esperança Suñer Torres

j

FELIB

Llorenç Perelló Rosselló

Mª de los Ángeles Leonor  Bosch Pérez

Alicia Martí Pons 

Mª Dolores Tronch Folgado 

Catiana Fuster Contell

Sara Barbado Sánchez de Molina

Ajuntament de Palma

Mª de Lourdes Roca Calafell

José Mª Noguera Vert

k

Consell Insular de Mallorca

Antonia Roca Bellinfante

Bernat Vallori Mairata

Consell Insular de Menorca

Jaime Reurer Morlà

Miren Edurne Arraiza Martínez

Consell Insular d'Eivissa

Sara Ramón Roselló

Miquel Costa Tur

Consell Insular de Formentera

Oscar Portas Juan

Verónica Castelló Pérez

l

Universitat de les Illes Balears

Noemy Berbel Gómez 

Carme Pinya Medina

m

Personalitats de prestigi reconegut

Bernat Josep Alemany Ramis

José Ignacio Monge Ganuzas

n

Representants dels col·legis professionals

Mª Lourdes Rodríguez Rodríguez

Ana Mª Mata Ferrer

Antoni Salvà Salvà

Mónica Martín Sánchez

o

Representant del sector de cooperatives de l'ensenyament

Jaume Vicens  Obrador

Francina Oliver Acosta

p

IBdona

Catalina Mª Salom Niell

Sacha de Ignacio Latorre

q

Federació d'associacions de directors

Joana Maria Mas Cuenca

Fina Colomar Vicaríar

Associacions o federac. d'inspectors d'educació

Mateu Tomàs Humbert

Jaume Mascaró Moll

s

Confederacions o federacions d'asssociacions de professionals 0-3t

Consell de la Joventut

Margarita De Noia Blanc

Pau Emili Muñoz Canyelles