Informes emesos sobre normativa educativa

2024

Vot particular de Bernat Josep Alemany Ramis a l’Informe 1/2024.

Vot particular de Dolores Rodríguez Sánchez, en representació de CECEIB, a l’Informe 1/2024.

Vot particular de Llúcia Sallleras Julià, Antoni Vives Reus i Marc González Sabater, en representació de FERE-CECA-ECIB i EIG-ECIB, a l’Informe 1/2024.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Vot particular d’UOB a l’Informe 04/2017</a >

Vot particular de FSIE a l’Informe 04/2017</a >

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Altres