PLE DE DIA 14 DE MAIG DE 2024

Last Updated: juny 19, 2024By Tags:

El dia 14 de maig, es va celebrar un Ple del Consell Escolar de les Illes Balears de manera presencial i per videoconferència a la FELIB de Palma.

La presidenta va donar la benvinguda a tots els assistents a la presentació de la Memòria de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar 2022/2023, per part de la directora, la Sra. Aina Amengual Rigo.

També va informar de la compareixença del conseller d’Educació i Universitats, a la reunió del ple prevista per dia 27 de maig, per exposar l’execució dels pressupostos d’educació de l’any 2023 i de la preparació d’una activitat amb alumnat per al final de curs.

Vàrem comptar amb la presència, com a convidats, de la directora general de Primera Infància, Atenció a la Diversitat i Millora Educativa, Neus Riera, la diputada del grup parlamentari popular, Ana Isabel Curtó, la diputada del grup parlamentari socialista, Amanda Fernàndez, M. del Mar Pulido Sancho, directora d’OBIA, Antonio Garijo, psicòleg de l’IMAS, les assessores tècniques docents de Convivèxit d’Eivissa i Menorca, M. Presentación Ortiz i Myriam Sánchez, la directora de CEPCA Eivissa, Belén Alvite i la consellera suplent del CEIB, Glòria Ferrer.

 

Aina Amengual va fer la presentació de la memòria de Convivèxit 22-23. 

L‘objectiu principal de l’Institut és acompanyar els centres educatius en el seu procés de millora de la qualitat de la convivència i la coeducació, amb atenció especial en el benestar emocional i la salut mental de l’alumnat i del personal docent.

Durant el curs escolar 2022-2023 s’ha ratificat la importància de les emocions en el desenvolupament personal de forma integral i en el procés d’aprenentatge de l’alumnat; així com la importància de sentir-se bé formant part de la comunitat com un factor de protecció essencial.

La directora de Convivèxit va presentar un resum dels aspectes principals de la memòria que fan referència a:

  • Les funcions de l’Institut 
  • Els àmbits i protocols d’actuació 
  • Les activitats formatives 
  • Els programes de convivència
  • Les activitats dutes a terme (jornades, trobades d’alumnat promotor de la convivència i el benestar), entre d’altres. 

Cal destacar les dades aportades en relació amb el Protocol de prevenció, detecció i intervenció de l’assetjament i el ciberassetjament

Hi ha hagut un increment considerable en els casos d’assetjament. S’ha passat de 106 protocols valorats com assetjament el curs 2021-2021 a 384 el curs 2022-2023, el que representa més del triple. Un 41,4 % dels casos no tenen cap motiu clar perquè la persona pateix assetjament. Les dues casuístiques més freqüents són ser alumnat NESE (25,8 %) i per l’aspecte físic (12,8%).

Els centre educatius han de ser espais segurs i s’han de continuar afinant sensibilitats per prevenir i detectar els problemes a temps.

Cal destacar també com a dada rellevant l’augment de conductes autolítiques entre l’alumnat. Per tal motiu es fa necessari dotar de recursos als centres educatius per prevenir i evitar aquests casos entre els adolescents més vulnerables.

Dins el “Programa de suport i intervenció psicològica en joves i adolescents amb protocol de risc autolític activat en centres educatius de les Illes Balear” s’han atès 51 casos:
– Mallorca: 42 casos
– Menorca: 1 cas
– Eivissa: 7 casos
– Formentera: 1 cas

D’altra banda, s’ha reestructurat la plana web i s’ha creat un apartat específic sobre benestar emocional, on podem trobar eines i recursos que faciliten la gestió, la regulació i la reparació socioemocional dels membres de la comunitat educativa:

És de destacar el grau de satisfacció dels centres educatius quant a la gestió, funcions i àmbits d’actuació de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar i en especial el seu suport per promoure la convivència positiva, la coeducació i el benestar emocional de la comunitat educativa.

També va ser valorada molt positivament la tasca del policia tutor

Per finalitzar, la presidenta va agrair l’assistència a tots els consellers, als convidats i especialment a Aina Amengual per la tasca realitzada la qual va ser molt reconeguda pels representants de les diferents entitats.

Compartim amb vosaltres la presentació de la memòria de Convivèxit 22-23 que esperam sigui del vostre interès. Per accedir clica aquest enllaç: 

PRESENTACIÓ MEMÒRIA CONVIVÈXIT 22-23 al Consell Escolar 

 

També compartim amb vosaltres la memòria 2022-23. Per accedir clica aquest enllaç:

                                                                 MEMÒRIA CONVIVÈXIT 2022-2023