PLE DE DIA 6 DE MAIG DE 2024

Last Updated: juny 19, 2024By Tags:

El dia 6 de maig es va celebrar un Ple del Consell Escolar de les Illes Balears a l’edifici Sa Riera de Palma i en connexió per videoconferència.

 La presidenta va donar la benvinguda i va informar dels temes següents:        

  • L’equip tècnic ha començat a treballar en l’ISE 2024. S’enviarà el formulari a tots els consellers i conselleres titulars per apuntar-se a la CETISE.
  • Mónica Domínguez, directora general d’Avaluació i Cooperació Territorial del MEFPD ha confirmat la seva assistència al ple de dia 13 de juny per explicar els programes de cooperació territorial que desenvolupa el Ministeri amb les comunitats autònomes (dotació, previsió dels períodes d’implantació…).
  •  La directora de Convivèxit, Aina Amengual, presentarà la memòria anual 2022-2023 al ple de dia 14 de maig, que es durà a terme a la seu de la FELIB.
  •  El Cicle de seminaris web 2024-2025 es començarà a preparar a final de curs. La presidenta anima els assistents a suggerir temàtiques i ponents interessants i proposa realitzar alguna de les conferències en modalitat híbrida.
  •  La presa de possessió dels nous membres del CEIB del grup c) Alumnes, a qui la presidenta va donar la benvinguda:                   

                        Titular: Francisco Bibiloni Rotger                             Suplent: Àfrica N. Pérez Goetze 

                        Titular: Sofia Carolina Vargas Finozzi                     Suplent: Pau Redden Albertí                        

           Els dos llocs vacants estan reservats pels representants de les altres illes. 

  • La presentació de la Memòria 2023 del CEIB. La presidenta comenta els punts més rellevants de la memòria i es procedeix a la votació.

  La Memòria 2023 del CEIB va ser aprovada per majoria.

A continuació es va fer l’estudi de les esmenes fetes a l’esborrany v2 del document de valoració del Pla Pilot Voluntari de Lliure Elecció de Llengua de la Conselleria d’Educació i Universitats.

Després del debat es va procedir a la votació, que va donar com a resultat l’aprovació per majoria del Comunicat del Consell Escolar de les Illes Balears referent a la Resolució del conseller d’Educació i Universitats per la qual s’aprova el Pla Pilot Voluntari de Lliure Elecció de Llengua per a centres educatius sostinguts amb fons públics d’educació primària i d’educació secundària obligatòria a partir del curs 2024-2025.

Per finalitzar, la presidenta va acomiadar als consellers i conselleres expressant el seu agraïment per la seva assistència.                                                

Per accedir a la memòria clicau aquest enllaç:

https://consellescolarib.es/wp-content/uploads/2024/05/Memoria-2023-1.pdf