PLE DE DIA 7 DE MARÇ_MEMÒRIA DE CONVIVÈXIT 2021-2022

Last Updated: juny 8, 2023By Tags:

PLE DE DIA 7 DE MARÇ_MEMÒRIA DE CONVIVÈXIT 2021-2022

El passat dimecres, 7 de març, es va celebrar el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears en el qual la directora de Convivèxit, la Sra. Aina Amengual Rigo, va presentar la Memòria del curs 2021-2022 i va detallar les bones pràctiques que es varen dur a terme a l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar durant el passat curs.

La Sra. Aina Amengual va presentar el seu equip d’assessors, alguns dels quals intervenen també a Eivissa i Menorca. 

Va explicar també que les seves intervencions van adreçades bàsicament a grups d’alumnat i professorat, encara que també estan oberts a l’assessorament de les famílies en relació a l’educació dels seus fills i filles, sempre que el centres ho sol·licitin. 

Aquests són els àmbits d’actuació de l’Institut:

⎯ Convivència

⎯ Coeducació 

⎯ Benestar emocional i físic

I aquestes són les seves funcions:

1. Recollir i analitzar informació sobre la convivència escolar i la coeducació als centres educatius de les Illes Balears.

2. A partir de les dades recollides, proposar plans d’actuació.

3. Assessorar la comunitat educativa sobre l’actuació en casos de conflicte, assetjament escolar, drets de la infància.

4. Elaborar normativa.

5. Fer i col·laborar en el disseny i la realització d’activitats socioeducatives i propostes formatives.

6. Elaborar i aprovar la memòria del treball realitzat al llarg de l’any escolar.

7. Difondre l’anàlisi de les dades i de les experiències dels centres.

8. Col·laborar amb altres Institucions i entitats

Aquí teniu l’enllaç a la MEMÒRIA DE CONVIVÈXIT DEL CURS 21-22:

MEMÒRIA CONVIVÈXIT 21/22

La Presidenta del CEIB, Josefa Costa Tur, així com els Consellers i Conselleres assistents al Ple varen posar en valor i agrair la magnífica tasca que duu a terme Convivèxit en la millora de la convivència i l’èxit escolar en els centres educatius de les nostres Illes.