PLE PRESENCIAL – 15 de desembre  de 2022

Last Updated: juny 8, 2023By Tags: ,

 

 

Divendres horabaixa es va dur a terme un Ple extraordinari que va tenir lloc a la FELIB  de Palma i va comptar amb la compareixença del Conseller d’Educació i Formació Professional, el Sr. Martí X. March i Cerdà. També varen assistir el Director General de Planificació, Ordenació i Centres, el Sr. Antoni Morante i el Secretari General, el Sr. Tomeu Barceló.

La Presidenta va obrir la reunió donant la benvinguda a tots els assistents i aprovant, amb l’acord de tots els participants, l’acta del dia anterior i, seguidament  va informar de l’èxit de la primera Trobada d’alumnat, en aquest cas d’Eivissa i Formentera,  on varen participar tots el centres de secundària de les dues illes i que es va realitzar el passat 18 de desembre a Eivissa. La pròxima serà a Menorca el proper dimarts dia 20 de desembre al Consell Insular de Menorca i estem segur que també serà tot un èxit. 

També va comentar les dates previstes de les properes trobades que es realitzaran a Mallorca. A Palma previsiblement es duran a terme a l’edifici Guillem Cifre de Colonya de la UIB els dies 26 i 27 de gener i 16 i 17 de febrer, a Porreres el 3 de febrer  i a Sa Pobla el 10 de febrer.

A continuació va informar de la realització del segon seminari del ‘II Cicle de seminaris web’, “Aprenentatges i reflexions compartides II”, que es va dur a terme el passat 13 de gener.  Els ponents varen ser en Manel Perelló, director del centre de formació de directors (CFIRDE) i  n’Iñaki Aikart, docent del CEIP Verge de Lluch i antic portaveu de l’Assemblea de Docents; també  comptàrem amb la col·laboració de dos  consellers del CEIB: na Glòria Ferrer, representant de les famílies i l’inspector Iñaki Monge, persona de reconegut prestigi. El tema, en aquesta ocasió, va ser “L’ autonomia de centres: Gestió, lideratge i participació democràtica”

 

Una vegada donades aquestes informacions va fer la seva intervenció el Conseller d’Educació, el Sr Martí X. March que va agrair la invitació i la iniciativa del Consell Escolar de les Illes Balears de dur endavant les “Trobades de participació de l’alumnat” a les diferents illes. 

Seguidament, va presentar els pressupostos de la Conselleria d’Educació i Formació Professional per l’any 2023.

Explicà que l’ objectiu dels pressupostos és la millora de la qualitat del sistema educatiu: Programes de digitalització, aules digitals, inclusió, servei de menjador, ajuda a les famílies amb les activitats extraescolars, transport escolar (la Conselleria assumeix  tot el transport escolar dels centres d’educació especial).

El conseller digué que els pressupostos eren continuistes  i marcaven un passat, un present i un futur; concluent que s’havia millorat el sistema educatiu però encara quedava molta feina per fer i poder donar resposta als nous reptes del segle XXI.

Q:Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB)�6_REUNIONS1. Reunions PLENS13. PLE_15_12_20221671191000980.jpg

Una vegada acabada l’exposició per part del conseller, els  assistents varen tenir l’oportunitat de plantejar les consideracions i preguntes que trobaren oportunes, establint-se un debat que, com sempre, va ser molt intens i interessant, en la línea de demanar que els pressupostos han d’apostar per reduir el déficit de finançament i que la inversió ha d’anar destinada a reduir les desigualtats i generar oportunitats per tot l’alumnat, començant per potenciar l’educació de 0 a 3 anys.

Així mateix, tots, en línies generals,  concloguerem que la millora educativa sempre ha d’anar de la mà de la millora del benestar de tots els integrants del sistema educatiu, alumnat, docents, famílies i professionals diversos. 

A continuació, el Sr. Antoni Morante va informar de la previsió de licitar 40 projectes d’infraestructues per a la construcció i l’ampliació de nous centres i el proper dilluns s’aprovarà una partida pel Consell de Govern destinada a l’IBISEC.

Per finalitzar, la presidenta, com a representant de les famílies, va concloure que és essencial que tots els decrets, resolucions i plans de la Conselleria vagin acompanyats de la dotació econòmica, la formació i l’acompanyament necessari per al seu òptim desplegament. I en aquest sentit, va recalcar la percepció general de la necessitat dels centres de PTs,  ATEs i altres recursos d’atenció a la diversitat; manifestant l’esperança de què el Decret d’inclusió sigui una palanca per millorar l’atenció a l’alumnat de necessitats de suport educatiu.

Agraint l’assistència de tots els participants i especialment la del Conseller, la presidenta va donar per acabada la reunió desitjant unes Bones Festes a tots els assistents al Ple.