PLE presencial- 6 d’abril de 2022

Last Updated: juny 8, 2023By Tags: ,

  Al Ple d’ahir, que es va fer presencialment a la FELIB de Palma i també per videoconferència,  la presidenta va informar de la seva assistència a diferents actes i reunions.

Per una banda, va assistir a la reunió del Consejo Escolar del Estado per a la presentació del document “24 propuestas de reforma para la mejora de la profesión docente” el dia 21 de febrer, així com a la reunió amb la JUNTA AUTONÒMICA del CEE que ens demana activitats i/o  temes que s’han de tractar de cara al pròxim curs.

I, per altra banda, els dies 30 i 31 de març també va viatjar a Madrid per assistir a la Junta de Participació Autonòmica.

 

Dia 16 de març va tenir lloc una recepció per part de la presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, a la Comissió Permanent al CEIP Rei en Jaume I per explicar la posada en marxa de la nova Llei Educativa de les Illes Balears.

 

 També es va comentar la finalització del cicle de seminaris web organitzats pel CEIB, que ha tingut una molt bona acollida (quasi 300 participants per sessió) i una valoració molt positiva per part dels assistents.I va donar les gràcies a tots els consellers que hi varen col·laborar. 

  La presidenta també va fer la proposta d’afegir un representant de centres integrats de Formació professional al Ple del CEIB, especialment tenint en compte l’empemta que es vol donar a la FP tant a l’àmbit nacional com autonòmic.

Es va informar que el pròxim Ple serà  dia 28 d’abri,i ja que tenim la presentació de la Memòria de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar (CONVIVÈXIT).

També es va dur a terme la ratificació de  nous membres de la Comissió Permanent i la presa de possessió dels següents membres del CEIB:

 

              Catiana Fuster Contell (suplent Consell Escolar d’Eivissa)

            Mateu Tomàs Humbert (titular de l’ associació o federació d’inspectors d’educació) i ha triat la Comissió d’ordenació. Ara al grup dels currículums d’infantil i primària.

            Jaume Mascaró Moll (suplent de l’ associació o federació d’inspectors d’educació)

Una vegada donades aquestes informacions es va procedir a fer l’estudi de les esmenes presentades l’esborrany de l’Informe 1/2022 sobre el projecte de Decret pel qual es regula el Centre de Formació, Innovació i Recerca per a l’exercici de la Direcció Escolar de les Illes Balears (CFIRDE-Ib) i, finalment es va aprovar.

Ja per acabar, va tenir lloc la compareixença del conseller d’Educació i Formació professional, Sr. Martí X. March, per exposar l’execució dels pressupostos d’educació de 2021, seguida una interessant ronda de preguntes i reflexions sobre la situació actual des de les diferents sensibilitats dels sectors representats al si del CEIB. 

Com sempre agraïm la presència i bona disposició del Sr. Martí March i com no, la de tots els consellers i conselleres que varen assistir al Ple.  

En aquest Ple es va fer el lliurament del nou Reglament d’Organització i Funcionament del CEIB.