Reunió del PLE 10/11/21

Last Updated: juny 8, 2023By Tags:

   Reunió del PLE i presentació per part de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres del “Pla d’Infraestructures Educatives”

El dimecres dia 10 de novembre de 2021, es va fer de manera presencial i també per videoconferència (ZOOM) la reunió del PLE del Consell Escolar de les Illes Balears a la FELIB de Palma.

 

En aquest Ple es va fer la presentació del “Pla d’Infraestructures Educatives” per part del director general de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, Sr. Antoni Morante.

 

En aquesta presentació es varen exposar les actuacions que s’han dut a terme durant el  període 2016-2021, la situació actual  i els projectes futurs d’inversió.

Després de la intervenció del director general, es va obrir un torn de paraules per tal que els consellers i conselleres poguessin fer les preguntes o reflexions que estimessin adients, establint-se un debat molt interessant del que varen sortir una sèrie de conclusions:

Malgrat durant aquests anys s’han efectuat un gran nombre d’actuacions i obres noves, encara tenim una falta estructural de nous centres i centres antics que necessiten urgentment reformes puntuals o integrals per a adequar i dignificar les seves instal·lacions. Aquesta situació s’ha agreujat amb l’important augment, més de tretze mil nous alumnes durant aquest període.

Hi hagué unanimitat a l’hora de considerar imprescindible la col.laboració entre les diferents administracions per agilitzar el procés de construcció de nous centres, especialment amb els ajuntaments, perquè són aquests els que han de posar a disposició de la conselleria els terrenys on ubicar-los. Vam concloure que els ajuntaments havien de fer un esforç per planificar urbanísticament tenint en compte la necessitat de construir nous centres educatius a mesura que augmenta la població i es creen nous nuclis residencials. 

Així mateix, de l’exposicióes desprèn que la falta d’infraestructures impossibilita la baixada de ràtios i són molts els centres a Eivissa i Mallorca on aquestes ràtios són massa elevades. 

Des del sector de les famílies es va manifestar la necessitat de crear un espai per cantina o menjador als centres de secundària donat que cada vegada hi ha més demanda d’aquest servei a aquesta etapa educativa. 

 

Altres temes tractats varen ser :

  • Al CEIB entraran els esborranys dels nous currículums. Es crearan diferents grups de feina i serà la comissió específica d’ordenació i innovació l’encarregada de la realització de l’informe sobre currículums.

  • Es va comunicar que el dia 18 d’octubre es va realitzar el sorteig per a la renovació parcial del ple del CEIB.

  • Nova composició de la Comissió Permanent, on s’afegiran un representant escollit entre les associacions o federacions d’inspectors d’educació, les associacions de directors i les confederacions o federacions d’associacions de professionals de 0-3 anys, un representant de l’ Institut Balear de la Dona i un del Consell de la Joventut de les Illes Balears.

  • Des del Consell Escolar de les Illes Balears s’organitzarà un cicle de Webinars anomenat “CEIB, aprenentatges i reflexions compartides”.

     El primer Webinar confirmat pel dia 16 de desembre comptarà amb la presència de na Neus Santmartí Puig que ens parlarà sobre formació i avaluació competencial.

  • Es va informar del nomenament de’n Miguel Ángel Peñalver García com a nou secretari  i  de la incorporació de dues noves tècniques (ATD), Olga Ruiz Sastre i Isabel Martínez Alcázar.

  • Participació a les Jornades de coeducació d’IBdona, “La docència i la família en la prevenció de les violències sexuals”, que es celebraran els dies 10 i 11 de desembre. La presidenta del CEIB participarà a la jornada de divendres dia 10.

  • Es va animar per part de la presidenta del CEIB als consellers i conselleres a fer de representants del CEIB a participar en l’Observatori de la Infància i Adolescència de Mallorca de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.

De nou una reunió molt productiva on varem tenir l’oportunitat d’establir un debat entre els diferents membres de la comunitat educativa. 

Moltes gràcies a tots el participants per fer-ho possible.