TROBADA DE PARTICIPACIÓ DE L’ALUMNAT A MENORCA 20/12/22

Last Updated: juny 8, 2023By Tags:

 

 

Dimarts es va celebrar la segona de les “Trobades de participació de l’alumnat”, organitzades pel Consell Escolar de les Illes Balears amb col·laboració amb la Conselleria d’Educació, al Consell Insular de  Menorca.

 

 

Des del CEIB creiem que la participació de l’alumnat  en els centres educatius millora els serveis, la seguretat, la convivència i també les relacions entre els adults i l’alumnat, a més a més és un instrument per al desenvolupament de l’educació democràtica, participativa, inclusiva, igualitària i solidària, per la qual cosa hem de fer passes per a millorar-la.

 

La Presidenta del CEIB, Josefa Costa Tur, va conduir la Trobada i va donar la benvinguda a tots els assistents. 

Vàrem comptar amb la presència del Sr. Joan Marquès,  Delegat Territorial d’Educació,  el Sr. Miquel Àngel Maria Ballester, Vicepresident  del Consell Insular de Menorca i Conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports, la Sra. Mª Magdalena Quetglas, Cap de Servei de Comunitat Educativa de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa,  l’assessora tècnica del Servei de Comunitat Educativa, Llucia Juan, l’inspector Coordinador de Menorca i conseller del CEIB, Jaume Mascaró Moll, els inspectors  Josep Mª Domínguez i Silvia Silva, n’ Àngels Mercadal Ametller, Vicepresidenta del Consell Escolar de Menorca, na Silvia Bassa, secretaria del CEME,  i l’equip d’assessors tècnics del CEIB.

 

A la Trobada va assistir alumnat representant de tots els nivells de tots els centres educatius de secundària, Batxillerat i FP de Menorca juntament amb un docent responsable de cada centre. 

A l’inici de la Trobada es va entregar un quadernet editat pel CEIB expressament per aquest esdeveniment que els va servir de suport per realitzar les dinàmiques de treball de la jornada.

El Conseller d’Educació va fer una intervenció de manera telemàtica per agrair a la presidenta aquesta iniciativa i per animar l’alumnat a la participació en tots els àmbits de govern del nostre sistema educatiu. També varen intervenir telemàticament Carlos López (Plataforma d’Infància Espanya) , Margarita de Noia, consellera del CEIB en representació del Consell de la Joventut i representants de CANAE.

C:Usersceib08Downloads1671569373166.jpg

 

L’objectiu d’aquesta Trobada ha estat crear un espai de debat i comunicació per escoltar l’opinió dels estudiants sobre com ha de ser la seva participació, conèixer les seves inquietuds i necessitats i sobretot empoderar-los per fomentar la seva implicació i participació efectiva en els seus centres i en els òrgans d’àmbit superior.

 

 

Des del Consell Escolar de les Illes Balears consideram que la participació de l’alumnat és de cabdal importància per a la millora del nostre sistema educatiu. Participar activament en la presa de decisions en els centres educatius i en el seu propi aprenentatge com a membres de l’escola i la comunitat, és una part imprescindible d’aquest procés. 

 

 

 

Necessitem escoltar les veus dels estudiants per a millorar l’experiència escolar integral de la comunitat educativa. 

Defensem que la participació ha de ser tant un procés acadèmic com una tasca en el compliment de drets educatius i de justícia social.

 

 

Al final de la Trobada la presidenta va agrair especialment als alumnes de l’IES Mª Àngels Cardona l’elaboració del refrigeri i a tots els assistents la seva participació en la Trobada. La jornada va ser tot un èxit i, malgrat ser conscients que queda un llarg camí per endavant, continuarem treballant per aconseguir que la participació de l’alumnat esdevingui una realitat a tots els centres.

TOTS JUNTS HO ACONSEGUIREM!!!