Preliminar / Composició / Òrgans unipersonals / Òrgans col·legiats / Activitats realitzades / Assistència a actes i jornades / Pressupost econòmic / Publicacions / Biblioteca / Informacions del CEIB a la premsa / Annexos / Dossier de premsa / Dossier fotogràfic
 
 

 

Durant l’any 2002, representants del CEIB han assistit a reunions, jornades o actes relacionats amb l’educació i la cultura.

La relació d’actes és la següent:

Reunió de presidents de consells escolars autonòmics i de l’Estat:

  • 4 de juny de 2002. Reunió a Barcelona dels presidents dels Consells Escolars d'Andalusia, Aragó, Astúries, Balears, Canàries, Castella - La Manxa, Catalunya i Euskadi per tractar sobre la presentació, per part del Govern de l'Estat, de l'Avantprojecte de llei orgànica de qualitat de l'educació.
  • 5 de novembre de 2002. Assistència del secretari a una reunió dels presidents de Consells Escolars de les comunitats autònomes a Granada.
  • 19 de novembre de 2002. Reunió a Barcelona del president amb el Consell Escolar de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans sobre la Llei de qualitat de l’educació i les seves conseqüències socials, pedagògiques i d’autogovern..

 

Seminaris i trobades de consells escolars autonòmics i de l’Estat:

  • 6 i 7 de febrer de 2002. Assistència del vicepresident i del Sr. Pere Antoni Segura Cortès, membre de la comissió permanent del CEIB, al seminari monogràfic "Los educadores en la sociedad del siglo XXI", a Madrid, per preparar el XII Encontre de Consells Escolars Autonòmics de l'Estat, a Oviedo. Reunió preparatòria de les XIII Jornades de Consells Escolars de Comunitats Autònomes i de l’Estat (Oviedo, 4 i 5 d’octubre). Hi assistí Amador Alzina Sans.
  • 7 a 10 de maig de 2002. Assistència del president, del vicepresident i dels senyors Gabriel Caldentey Ramos i Pere Antoni Segura Cortès, membres del CEIB, al XII Encontre de Consells Escolars Autonòmics i de l'Estat a Oviedo.
  • 8 d'octubre de 2002. Assistència del president als XIV Encuentros de Consejos Escolares de las Comunidades Autonómicas y del Estado a Valladolid.
  • 16 de novembre de 2002. Assistència del Sr. Pere Segura Cortes, en representació del president, a Ripoll, a la jornada de reflexió i participació sobre el tema de debat “Les responsabilitats compartides en l’educació”, organitzades pel Consell Escolar de Catalunya.

 Presentació del Consell Escolar de les Illes Balears a les distintes illes.

  • 11 de març de 2002. Presentació del Consell Escolar de les Illes Balears a Alaior, Menorca. Amb l’assistència del president, el vicepresident, els membres del CEIB de Menorca i les autoritats de l’illa.
  • 9 d'abril de 2002. Presentació del Consell Escolar de les Illes Balears a Eivissa i a Formentera. La jornada del matí es presentà a Formentera i a la tarda a Eivissa amb l’assistència del president, el vicepresident, els membres del CEIB de les Illes on es presentà i les autoritats de l’illa on es presentava.

 

 

 
Pàgina inicial