Preliminar / Composició / Òrgans unipersonals / Òrgans col·legiats / Activitats realitzades / Assistència a actes i jornades / Pressupost econòmic / Publicacions / Biblioteca / Informacions del CEIB a la premsa / Annexos / Dossier de premsa / Dossier fotogràfic
 
 

 

1. DOCUMENTS:

Per visualitzar els documents en format PDF cal el programa Acrobar Reader. Descarregau-lo des d'aquí

2. DOSSIERS

 

 
Pàgina inicial