Preliminar / Composició / Òrgans unipersonals / Òrgans col·legiats / Activitats realitzades / Assistència a actes i jornades / Pressupost econòmic / Publicacions / Biblioteca / Informacions del CEIB a la premsa / Annexos / Dossier de premsa / Dossier fotogràfic
 
 

 

Al llarg de l’any, sobretot a través de publicacions rebudes d’institucions i altres consells escolars, s’ha continuat el recull de publicacions dels distints consells escolars autonòmics i de l’Estat, el recull i l’adquisició de materials estadístics i altres relacionats amb el món educatiu que han anat ampliant el fons de la biblioteca que es troba a disposició dels membres del Consell Escolar.

 

 
Pàgina inicial